June 16, 2022, 12:53 a.m.

Today Class English Centre Case Study


TodayClass Logo

Thông tin tổng quan về TodayClass

Giới thiệu

TodayClass là 1 trung tâm cung cấp dịch vụ dạy kèm tiếng Anh tinh gọn theo mô hình dạy học 1:1. Tại thời điểm hợp tác với ClassOn, TodayClass có khoảng dưới 10 nhân sự, bao gồm 3 admin.

Theo nhu cầu phát triển của trung tâm, TodayClass muốn chuẩn hoá lại quy trình, giáo trình và chuyển đổi số tất cả tài liệu của trung tâm lên một ứng dụng có thể quản lý và tổ chức các khoá học online. Trước khi triển khai hệ thống LMS, TodayClass đã sử dụng kết hợp các ứng dụng như: Skype, Google Drive, OneDrive để lưu trữ tài liệu, tổ chức các khoá học và thực hiện các công việc theo dõi quá trình hoạt động của cả giảng viên và học viên.

Việc chọn ClassOn làm đối tác, TodayClass mong muốn rằng ClassOn sẽ giải quyết được các bài toán hiện tại của TodayClass như là việc quản lý và chuẩn hoá dữ liệu, có một ứng dụng có thể đáp ứng được các nhu cầu quản lý và giảng dạy, không cần phải kết hợp các ứng dụng khác nhau lại nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của TodayClass.

Tình trạng trung tâm trước khi sử dụng LMS của ClassOn

 • Chưa có quy trình.
 • Chưa có hệ thống lưu trữ tài liệu đúng nghĩa.
 • Giảng dạy qua phần mềm Skype.
 • Chưa có giáo án cụ thể (Syllabus).
 • Hiện tại đang sắp xếp lớp theo số buổi học (giới hạn 45 buổi, mỗi buổi 45p). • Có 5 giáo viên người nước ngoài.
 • Có khoảng 15 lớp đang mở.

Nhu cầu

 • TodayClass muốn upload và lưu trữ tài liệu online.
 • Dữ liệu sẽ do TodayClass quản lý và sở hữu hoàn toàn.
 • Giáo viên dạy sẽ lấy/soạn tài liệu từ LMS và tổ chức các buổi học trực tuyến qua LMS cũng như giao/kiểm soát bài tập về nhà.
 • Học viên sẽ đăng nhập vào LMS để coi tài liệu học tập và tham gia buổi học.
 • LMS phải quản lý được dữ liệu, chấm công, điểm danh.

Công tác triển khai

 • ClassOn xây dựng và chuẩn hoá cấu trúc lưu trữ tài liệu cho phù hợp với nhu cầu của TodayClass.
 • Sau khi tài liệu đã được chuẩn hoá, tài liệu được số hoá lên nền tảng ClassOn LMS.
 • ClassOn tổ chức hướng dẫn, training và support đội ngũ giảng viên, admin và học viên cùng phụ huynh của học viên sử dụng nền tảng ClassOn để học tập.

Kết quả

 • ClassOn đã xây dựng hệ thống on-premise cho TodayClass dựa trên nền tảng ClassOn LMS và ClassOn VCR của hệ sinh thái ClassOn EdTech Solutions.
 • ClassOn đã bóc tách, chuẩn hoá dữ liệu thô, số hoá và di chuyển dữ liệu lên lưu trữ trên hệ thống TodayClass LMS.
 • TodayClass sẽ sử dụng kết hợp TodayClass LMS để quản lý học liệu và TodayClass VCR để tổ chức các lớp học ảo.
 • TodayClass VCR được tích hợp trực tiếp vào TodayClass LMS.
 • Dữ liệu hoàn toàn do TodayClass làm chủ và sở hữu.
 • Các tính năng đều được đáp ứng và chạy ổn định, phù hợp với nhu cầu của TodayClass.